Als senior nog genieten van je baan

 
 

Werken bij PostNL
Bij PostNL kun je werken als parttime postbezorger, postvoorbereider, of postsorteerder in de buurt. Dit zijn flexibele parttime banen van 3 uur tot maximaal 15 uur per week. Salaris Ä 9,09 per uur.

Laudius thuisstudies
Erkende opleidingen en diplomaís.
Elke recente studie staat goed op je CV. 200 opleidingen, Beroepsopleidingen, HBO opleidingen, talen en meer.

LOI Hogeschool

De Leidse onderwijsinstellingen (LOI) is specialist op het gebied van afstandsonderwijs. De LOI biedt meer dan 450 opleidingen, van korte cursussen en vakopleidingen tot volledige MBO- en HBO-opleidingen en studies op universitair niveau.

 
verhuisjegeld.nl
vanspaarbankveranderen.nl
veiligbankieren.nl
 

Senioren webgids werk, inkomen en opleiding

 Nieuwe wet Werk en Zekerheid

 

 

Vacatures  administratief en secretariaat
Op zoek naar Thuiswerk?
Vacatures financiŽle diensten
Juridische vacatures

Vacatures in horeca of toerisme
Personeel en organisatie vacatures
Productiemedewerker vacatures
Bouwkunde vacatures

Werken bij Lucari  Juwelier
Lucardi juwelier heeft winkels door heel Nederland en een hoofdkantoor in Den Haag. Op Werkenbijlucardi.nl staan alle vacatures. GeÔnteresseerden kunnen solliciteren door heel Nederland op commerciŽle, logistieke, klanten service, administratieve en HRM functies.

Nieuwe wet Werk en Zekerheid


opsommingsteken

Doel nieuwe wet Werk en Zekerheid

opsommingsteken

Proeftijd geen, 1 maand of 2 maanden

opsommingsteken

Geen concurrentiebeding bij contract van bepaalde tijd.

opsommingsteken

Aanzegtermijn bepaalde tijd contract - verlengen of contract eindigen

opsommingsteken

Ketenregeling - maximaal 3 contracten bepaalde tijd binnen 2 jaar

opsommingsteken

Nieuwe regeling voor ontslag

opsommingsteken

Bedenktermijn na tekenen

opsommingsteken

Transitievergoeding  bij ontbinden

opsommingsteken

Transitievergoeding bij 50 jaar of ouder

opsommingsteken

In hoger beroep tegen ontslagvergoeding

opsommingsteken

WW uitkering max 24 maanden


Doel nieuwe wet Werk en Zekerheid

Deze nieuwe wet Wet Werk en Zekerheid is een aanpassing van het arbeidsrecht.  Het doel is werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Met het streven naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Waarbij het verschil op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. 

Of dit zo uit gaat werken vraag ik me al. Ik heb in het verleden al vaak genoeg wijzigingen gezien die als positief voor werknemers golden, maar vaak negatief uitwerkten. Zoals de vermindering van het aantal jaren dat je als flexwerker voor hetzelfde bedrijf mocht werken. Dat betekende alleen dat je als werknemer eerder je baan kwijt was.

Proeftijd geen, 1 maand of 2 maanden

Vanaf 1 januari 2015 mag een werkgever geen proeftijd meer hanteren in een contract van 6 maanden of korter. Voor 1 januari 2015 mag dat nog wel. Voor een contract van 6 maanden tot 2 jaar geldt een proeftijd van maximaal 1 maand. Voor contracten langer dan 2 jaar en onbepaalde contracten geldt een proeftijd van maximaal 2 maanden.

Geen concurrentiebeding bij contract van bepaalde tijd.

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een concurrentiebeding te hanteren bij een contract van bepaalde tijd, mits dat het noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen. In dat geval moet het in het contract worden opgenomen en vooraf juridisch getoetst worden.

Hieronder wat commentaar van de schrijfster :
Gelukkig maar. Die onzin........

Ik snap dat een concurrentiebeding heel zinvol kan zijn. Wanneer dat in redelijkheid wordt gehanteerd zal denk ik elke medewerker dat begrijpen. Persoonlijk heb ik alleen met uitwassen te maken gehad. Dat was wel in de "betere" tijden.
De schrijfster hier heeft alleen maar rare ervaringen. Een detacheringbureau met een 4 maandencontract, met concurrentiebeding van 2 jaar. Mocht twee jaar nergens werken zonder dat het via het detacheringbureau ging???. Nee heb het niet ondertekend. Maar je komt wel in een rare situatie. Want ze deden lang over het sturen van het contract. En ik was al ruim aan het werk voor het contract.

En bij een bedrijf dat failliet ging. De curator had alle werknemers in "eigendom". En probeerde deze te verkopen, want wegens het concurentiebeding konden ze zonder toestemming van de curator het eerste jaar nergens gaan werken. Vond je zelf een baan dan ging dit het nieuwe bedrijf natuurlijk ook wat kosten........... En onderwijl zit je in de WW en kun je geen kant op. Zelfs de vakbond vond er geen oplossing voor.

Aanzegtermijn bepaalde tijd contract - verlengen of contract eindigen

Vanaf 1 januari 2015 moet de werkgever bij contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer, tenminste 1 maand voor de einddatum de werknemer schriftelijk informeren over het vervolg. Het vervolg kan een beŽindiging, verlenging of een verlenging onder andere voorwaarden zijn. Doet de werkgever dant niet dan geldt een vergoeding van 1 maand. Als de werkgever de werknemer te laat informeert geldt een vergoeding naar rato. Na 2 maanden einde contract vervalt voor de werknemer de mogelijkheid om hierop een beroep te kunnen doen. Voor bestaande tijdelijke contracten geldt een overgangsregeling. De schriftelijke aanzegverplichting geldt voor alle (opvolgende) contracten voor 6 maanden en langer, die aflopen na 31 december 2014.

Ketenregeling - maximaal 3 contracten bepaalde tijd binnen 2 jaar

Vanaf 1 juli 2015 kan de werkgever maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd aangaan binnen een periode van 2 jaar. Deze keten van contracten kan na een onderbreking van 6 maanden herhaald worden. In een CAO mag men afwijken tot 6 contracten voor bepaalde tijd binnen een periode van 4 jaar. De onderbreking van 6 maanden blijft gehandhaafd. De nieuwe ketenregeling is niet van toepassing in het geval van leerwerk contracten o.b.v. Wet Educatie en Beroepsvorming, bestuurders van vennootschappen (enkel afwijking periode mogelijk), bedrijfstakken waar uitsluitend met contracten voor bepaalde tijd wordt gewerkt  en werknemers onder de 18 jaar met een contract van minder dan 12 uur per week.

Overgangsrecht: de nieuwe wetgeving geldt voor contracten van bepaalde tijd, die op of na 1 juli 2015 zijn aangegaan. De oude wetgeving blijft gelden voor: op 1 juli 2015 lopende contracten voor bepaalde tijd die in het derde jaar zitten. Oude afwijkingsmogelijkheden zijn in de CAO van toepassing tot einde CAO, maar max. tot 1 juli 2016..

 

Nieuwe regeling voor ontslag

Vanaf 1 juli 2015 is er voor bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid ťťn ontslagroute via het UWV. Bij ontslag om (overige) persoonlijke redenen of ontbinding volgt de kantonrechter. Beide routes zijn alleen verplicht als je werknemer niet schriftelijk instemt met ontslag. De bedoeling is dat ontslagaanvragen bij het UWV binnen vier weken worden afgehandeld. De toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook vier weken geldig. De kantonrechter dient het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ook binnen vier weken te behandelen.

Bedenktermijn na tekenen

Na het tekenen van de vaststelling- of beŽindigingsovereenkomst heeft de medewerker de mogelijkheid om binnen 14 dagen zijn beslissing (zonder opgaaf van redenen) te herroepen. Dat geldt ook bij een opzegging met wederzijds goedvinden. Deze mogelijkheid moet in de overeenkomst staan. Men mag binnen 6 maanden ťťn keer herroepen.
 

Transitievergoeding  bij ontbinden

De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer wanneer de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd. De vergoeding is verschuldigd als de werknemer minstens 2 jaar in dienst is. Ook als de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt beŽindigd of niet wordt voortgezet wegens ernstig verwijt aan de werkgever.

De eerste 10 jaar bouwt de werknemer een transitievergoeding op van 1/3 maandsalaris per jaar. Na 10 dienstjaren wordt dit een 1/2 maandsalaris per dienstjaar. De grens is Ä 75.000 bruto, tenzij de werknemer meer dan Ä 75.000,- verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.
 

Transitievergoeding bij 50 jaar of ouder

Werknemers die 50 jaar of ouder zijn en 10 jaar of langer in dienst is, krijgt vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt niet voor bedrijven die minder dan 25 werknemers in dienst hebben. Deze regel is geldig tot 1 januari 2020.

Er is geen transitievergoeding verschuldigd bij:
een beŽindigingovereenkomst
het bereiken van AOW-gerechtigde leeftijd
beŽindiging gevolg is van ernstig verwijt van de werknemer
Surseance van betaling of faillissement

Hoger beroep tegen ontslagvergoeding

De werknemer kan tegen een verleende ontslagvergoeding bij de kantonrechter in beroep gaan en herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen. Daarnaast kan zowel de werknemer als de werkgever tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gaan bij het gerechtshof en vervolgens cassatie bij de Hoger Raad. Het resultaat kan een herstel arbeidsovereenkomst zijn, een vergoeding of een ontbinding.

WW uitkering max 24 maanden

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt vanaf 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de CAO afspraken maken om de WW-uitkeringen tot 38 maanden Ė aan te vullen.

Er is met de werkgevers en vakbonden afgesproken dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid om zo kort mogelijk werkloos te hoeven zijn. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont. Voor verdere vragen over de nieuwe wijzigingen voor flexwerkers en het nieuwe ontslagrecht, kunt u contact opnemen met Noortje van den Berg van Blue Legal advocaten | adviseurs.

U kunt hier ook terecht voor het laten checken c.q. opstellen van uw arbeidsovereenkomst, beŽindigingovereenkomst en personeelsreglement in het kader van deze nieuwe wet- en regelgeving.

 
  Aanmelden link op deze website Seniorengids - 50 Plus info is onderdeel van  www.allerbest.nl Deze website gebruikt cookies U kunt zich afmelden